Podstawowe informacje na temat budowy ogrodzeń

Naturalną potrzebą jest chęć chronienia swojej rodziny oraz dobytku. Najlepiej robić to poprzez postawienie dookoła działki płotu, który zapobiegnie dostawaniu się na jej teren nieproszonych gości. Problem tylko w tym, że mało kto wie, jakie są przepisy dotyczące tego, jakie można wybudować ogrodzie. Chodzi tu przede wszystkim o wymiar ogrodzenia, czyli jego wysokość oraz szerokość zawartej w nim bramy, oraz furtki. Jakie będą odpowiednie pod kątem prawnym, lecz również po prostu użytkowym?

 

Co mówi Polskie prawo?

 

 

Każda budowa, również zwykłego ogrodzenie wokoło działki, musi spełniać wszystkie wytyczne od strony prawnej oraz odpowiednie warunki techniczne. Oznacza to, że ogrodzenie musi być wykonane w odpowiedni sposób, z właściwych materiałów, oraz w odpowiednim miejscu, a co najważniejsze musi cechować się właściwą wysokością. Jak to więc przedstawia się w szczegółach?
Przede wszystkim pamiętać trzeba, że Polskie prawo zobowiązuje każdego inwestora do zgłaszania budowy ogrodzenia, jeśli jego wysokość będzie przekraczała dozwolone 2,2 metra. Jeśli jednak ogrodzenie będzie budowane od strony miejsc publicznych, czyli np. ulicy, zawsze taka inwestycja musi zostać zgłoszona, bez względu na wysokość ogrodzenia.
Najważniejszą zasadą umieszczoną w Polskim prawie jest mówiąca o tym, że „ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt”. Co to oznacza? Że w obrębie ogrodzenia nie mogą znajdować się ostro zakończone przedmioty, takie jak drut kolczasty czy też elementy szkła. Oczywiście wyjątkiem są w tym wypadku wszelkiego rodzaju ogrodzenia w zakładach karnych, lecz ta zasada rzecz jasna nie obowiązuje zwykłego inwestora w przypadku inwestycji prywatnych.

 

ogrodzenie wysokość

 

Jaka wysokość ogrodzenia?

 

Jak zatem przedstawia się kwestia tego, jaka może być maksymalna wysokość ogrodzenia? Jest to bardzo proste, ponieważ wysokość ogrodzenia, jaką maksymalnie może osiągnąć budowany przez nas płot, to 2 metry 20 centymetrów. Co jednak bardzo istotne, nie oznacza to wcale tego, że taka wysokość jest konieczna do uzyskania, Często jest wręcz przeciwnie i lepiej wykonać płot o wiele niższy, niż maksymalnie zezwalają na to przepisy. Jaka zatem jest optymalna wysokość ogrodzenia?
Jeśli szuka się informacji na to, jaka jest optymalna wysokość ogrodzenia, nie można w tym wypadku uzyskać jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy to od kilku zmiennych. Przede wszystkim na uwadze trzeba mieć to, że w przypadku ogrodzenia, które znajduje się blisko domu, lepiej zastosować je nieco niższe. Przyjmuje się, że w takiej sytuacji dobrym wyjściem jest ogrodzenie na poziomie około 150 centymetrów. Co ciekawe, w tej właśnie wysokości wykonywane są różnego rodzaju gotowe panele ogrodzeniowe oraz siatki, więc koszt takiego ogrodzenia nie powinien być specjalnie wysoki.
Co innego jednak, gdy posiada się dużą działkę, której granice będą znacznie oddalone od budynku. W takiej sytuacji lepiej zdecydować się na płot o wysokości około 170 centymetrów, z jednoczesnym zastosowaniem znacznie bardziej rozbudowanych słupków ogrodzeniowych.
Kiedy natomiast warto zastosować ogrodzenie o pełnej wysokości, jaką przewiduje Polskie prawo? Najlepiej jest to poważnie rozważyć sytuacji, gdy graniczy się z obiektami o dużej uciążliwości. Może to być np. ruchliwa ulica o dużym natężeniu ruchu samochodowego oraz pieszego. Dobrym rozwiązaniem na takie ogrodzenie jest także graniczenie np. z lokalami gastronomicznymi, czy też sportowymi. Wysokie ogrodzenie tego typu skutecznie pomoże ograniczyć dochodzący z takich miejsc hałas, lecz również pył.

wysokość ogrodzenia

Jaka furtka i brama?

 

Nieodzowną częścią każdego ogrodzenia jest furka, przez która chodzi się na posesję, a także brama umożliwiająca wjechanie na nią samochodem. Jakie powinny być ich wymiary? Przyjmuje się, że jeśli chodzi o furtkę, to najlepszym rozwiązaniem jest ta szerokości około 90 centymetrów, przy zachowaniu wysokości na poziomie ogrodzenia. W przypadku natomiast bramy wjazdowej, która również powinna mieć identyczną wysokość, zaleca się stosowanie szerokości na poziomie do 5 metrów, co pozwoli wygodnie manewrować autem na posesji.

 

Jaka odległość ogrodzenia

 

Ostatnią kwestią, na jaką trzeba zwracać uwagę, to jaka powinna być odległość budowanego ogrodzenia od granicy działki. W tym wypadku rozróżnić trzeba przede wszystkim ogrodzenia budowane na linii granicznej z sąsiadem, a tym przy ulicy. Jak to się zatem prezentuje w szczegółach?
Jeśli chodzi o ogrodzenie graniczące z sąsiadem, powinno ono przebiegać idealnie na linii granicznej. Jeśli sąsiad nie zgadza się na wspólne budowanie ogrodzenia, lepiej jest postawić je jedynie na swojej działce.
Jeśli jednak chodzi o budowę ogrodzenia przy ulicy, to bezwzględnie trzeba pamiętać o tym, że nie może ono wystawać poza granice działki i wchodzić na teren ulicy. Z tego powodu przed rozpoczęciem budowy koniecznie trzeba zapoznać się z planami miejskimi. W innym wypadku konieczne będzie przesunięcie na własny koszt ogrodzenia w głąb posiadanej działki. Wiązać się to będzie rzecz jasna z ogromnymi kłopotami oraz wydatkami.